Adventsconcert van Montana; meer dan geslaagd!

Zondag negenentwintig november gaf onze zanggroep een concert bestaand uit voornamelijk Engelse kerstliederen en een prachtige a capella gezongen Stille Nacht.

De protestantse kerk aan de Hoofdstraat in Overdinkel zat vol en zorgde voor een prachtige entourage van een sfeervolle uitvoering. Schitterend dwarsfluitspel van Renate Loff-Geerligs, in samenwerking met pianiste Jet Leijdekkers en een warm kerstverhaal door Halla Brike zorgden voor passende overgangen tussen het gezongen repertoire.
Na zoveel inspanning werd de inwendige mens versterkt met een stamppotbuffet. Tot ieders tevredenheid en zeker voor herhaling vatbaar.