Zanggroep Montana

Het koor

De zanggroep Montana is in 1992 gestart met 6 mensen. De gemengde zanggroep heeft nu ongeveer 35 enthousiaste leden.

Het repertoire bestaat uit musical melodieën, evergreens, licht klassieke muziek, pop en gospels. In de kersttijd worden we dikwijls uitgenodigd om te zingen in de  inmiddels bekende “Dickensstijl”kleding.

De zanggroepleden komen van her en der (uit Losser, Overdinkel, Enschede, Oldenzaal en Gronau (D) e.o.).
Tijdens de repetities en de uitvoeringen wordt de groep ondersteund door een vaste pianiste.

De meeste leden “kijken uit” naar de repetitieavond die steevast op donderdagavond ( 19:45 uur – 22:00 uur ) in het “Trefpunt” te Overdinkel wordt gegeven.
Op verzoek van het comité “Koepel Overdinkel” verzorgt Montana jaarlijks een Concert in de Koepel.

Enkele hoogtepunten van de zanggroep zijn het concert ter ere van het tienjarig bestaan, het bezoek aan Canada waar diverse concerten zijn gegeven en natuurlijk het concert dat we in oktober 2011 in Hochstadt hebben gegeven. Maar elke donderdagavond is al een hoogtepunt op zichzelf. Gezelligheid kent geen tijd..

Periodiek is er na de repetitie een “Happie- Sappie”.

Gewoon , omdat het zo lekker is……